• 15.10.2023

 

„МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА’2023“

Отворена е програмата за Националната кръгла маса за 2023 година под наслов

„ЧЕРНО МОРЕ И СИНИЯТ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ“

Черноморски институт Ви кани да се включите в работата на Националната кръгла маса „МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА“, която ще се проведе на 3 ноември 2023 г. в Бургас, посветена на Международния ден на Черно море

Тематичните направления, по които ще работи Кръглата маса, са следните:

• Синият растеж в местните и национални политики

• Черноморските културни коридори – неизползваните възможности

В рамките на Националната кръгла маса ще е проведе младежки семинар „Младите и морето“

Можете да изпратите заявките си за участие най-късно до 25 октомври 2023 г. на имейл-адреса на Черноморски институт: black_sea_institute@abv.bg

Националната кръгла маса „Морето – граница или врата“ се организира и провежда в партньорство с вестник „Черноморски фар“ и СНЦ „Клуб за спортен риболов „Гларус”- Бургас“

 Въведете коментар